دانلود فایل راهنما ها، برنامه ها و دیگر فایل ها

آرشیو دریافت فایل ،تمام برنامه ها و فایل هایی را که شما برای بالا بردن و راه اندازی سایت خود نیاز دارید را شامل میشود .

دسته بندی ها

Broadcast (3)
Tools to broadcast
Red5 (2)
sample red5 apps for red5
Wowza (1)
tutorials

محبوب ترین دانلودها

wowza tutorial
important information about wowza
اندازه فایل: 1.07 MB
red5 version 1.0 Rc1 sample app (Red5 Version 1.0RC1)
By editing the file red5-web.xml which is inside WEB-INF with the path to your account: <bean id="streamFilenameGenerator" class="org.red5.core.CustomFilenameGenerator"> <property name="recordPath" value="/home/cpanel-username/public_html/streams/" /> <property name="playbackPath" value="/home/cpanel-username/public_html/streams/" /> <property name="absolutePath" value="true" /> </bean> the flv files will be recorded inside a folder called streams on your account. Rename the file
اندازه فایل: 558 kB
red5 version 0.8 sample app (Red5 Version 0.8)
By editing the file red5-web.xml which is inside WEB-INF with the path to your account: <bean id="streamFilenameGenerator" class="org.red5.core.CustomFilenameGenerator"> <property name="recordPath" value="/home/cpanel-username/public_html/streams/" /> <property name="playbackPath" value="/home/cpanel-username/public_html/streams/" /> <property name="absolutePath" value="true" /> </bean> the flv files will be recorded inside a folder called streams on your account. Rename the app.
اندازه فایل: 9.59 kB
FMLE tutorial
everything you need to know about FMLE, must be read if you want to broadcast with FMLE
اندازه فایل: 1.02 MB
FMLE 2.5
Flash Media Encoder 2.x can be used to broadcast on red5 version 0.8. the latest FMLE will not work with red5 version 0.8
اندازه فایل: 3.35 MB