هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP بارگذاری سرور پایداری
Apricot
Aquamarine Holland (24 CPU's)
Cobalt (32 CPU's)
Dev (24 CPU's)
Goldenrod Streams (24 CPU's)
Magenta (24 CPU's)
Server 17 (8 CPU's)
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)