هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Aquamarine (24 CPU's)
Cobalt (24 CPU's)
Goldenrod (24 CPU's)
Green (24 CPU's)
Magenta (24 CPU's)
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)
Wowza (24 CPU's)