Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP % на искористеност Активно време
Apricot
Aquamarine Holland (24 CPU's)
Cobalt (32 CPU's)
Dev (24 CPU's)
Goldenrod Streams (24 CPU's)
Magenta (24 CPU's)
Server 17 (8 CPU's)
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)