Статус на сервери

Статус на сервери и мрежни информации.

Во моментов нема прекини во мрежата или планирано одржување на серверите.

Статус на сервери

Преглед на нашите сервери во реално време.

Сервер HTTP FTP POP3 % на искористеност Активно време
Aquamarine (24 CPU's)
Cobalt (24 CPU's)
Goldenrod (24 CPU's)
Green (24 CPU's)
Magenta (24 CPU's)
Orange (12 CPU's)
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)
Wowza (24 CPU's)