Det förekommer inga Nätverksstörningar för närvarande

Serverstatus

Tabellen under visar status på våra servrar. Du kan på denna sida se om de olika funktionerna fungerar eller är tillgängliga.

Server HTTP FTP POP3 Serverbelastning Upptid
Cobalt (32 CPU's)
Goldenrod Streams (24 CPU's)
Green (16 CPU's)
Media Control Panel
RTMP Media
Server 25
Toscana (24 CPU's)
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)