هم اکنون مشکل باز شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 بارگذاری سرور پایداری
Cobalt (32 CPU's)
Goldenrod Streams (24 CPU's)
Green (16 CPU's)
Media Control Panel
Server 25
Server 31
Server71
Valhalla (12 CPU's)
Vanilla (24 CPU's)